آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

  هرگز قدرت گفته یا عمل محبت آمیز را دست کم نگیر.

فراوان بخند، شوخ طبعی تقریباً درمان همه دردهای زندگی است.

از گفتن نمیدانم نترس.

از زمان یا کلمات با بی توجهی استفاده نکن.

همیشه یک دفتر یادداست و مداد کنار دستت داشته باش، ایده های میلیون دلاری گاهی ساعت 3 صبح به ذهن آدم خطور می کند.

ارزش هر لحظه را با فکر کردن به لحظه بعد از دست نده.

همیشه آماده باش، برای تأثیرگذاری در نظر اول هرگز شانس دوباری نخواهی یافت.

هرگز در سر کار اعتراف نکن که خسته، کسل یا عصبانی هستی.

هنگام مذاکره بر سر حقوق، ببین چقدر می خواهی ده درصد بیشتر بگو.

جلودار باش، یادت باشد که سگ جلودار سورتمه تنها سگی است که بر چشم انداز پیش رو احاطه دارد.

با عشق ازدواج کن.

قهرمان کسی باش.

هرگز قدرت کلمات را در التیام و آشتی دادن رابطه ها دست کم نگیر.

از صمیم قلب عشق بورز، ممکن است گاهی لطمه ببینی اما تنها راه استفاده از حیات همین است.

برای اینکه همیشه آسوده خاطر باشی سعی کن تصمیماتی که می گیری با ارزش های وجودیت هماهنگ باشد.

یادت باشد که محبت همه کس را تحت تأثیر قرار می دهد.

شکلات بخور.

یادت نرود که همه مردم از چیزی وحشت دارند، به چیزی عشق می ورزند و چیزی را از دست داده اند.

وقتی از تو سئوالی پرسیدند که نمی خواستی پاسخش را بدهی، لبخندی بزن و بگو : برای چه می خواهید بدانید.

هیچوقت پایان فیلم ها و کتاب های خوب را برای دیگران تعریف نکن.

این سه اصل را همیشه به خاطر داشته باش: احترام به خودت، احترام به دیگران و مسئولیت در قبال اعمال و کارهایت.

وقتی به مهمانی شام می روی برای میزبان هدیه ای ببر، کتاب هدیه خوبی است.

هنگامیکه به دنبال خوشی های بزرگ زندگی هستی، شادی های کوچک را نادیده نگیر.

هیچوقت لیوان به دست عکس نینداز.

نگذار اختلافی کوچک به یک دوستی عمیق لطمه بزند.

وقتی دچار یأس و ناامیدی شدی 3 بار فریاد بکش.

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

با کسی معاشرت کن که دیدش وسیعتر از تو باشد.

وقتی که درباره دو کار جالب و مهیج به تو حق انتخاب دادند، کاری را که تابحال امتحان نکرده ای انتخاب کن.

بعضی ها هستند که مرتباً از تو می پرسند چرا به آنچه می خواهی نمیرسی؟ به این افراد اهمیت نده.

همیشه این سه اصل موفقیت را به یاد داشته باش: توانایی، انعطاف پذیری و شهامت.

هیچوقت فرصت قدم زدن با همسرت را از دست نده.

وقتی به کسی کتاب هدیه می کنی، در صفحه اول یاداشت کوتاهی برایش بنویس.

اشعار مورد علاقه ات را حفظ کن.

وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه دهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش، آن وقت خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.

وقتی گوشی تلفن را بر میداری لبخند بزن، مطمئن باش که طرف مقابل آن را از لحن صدایت احساس خواهد کرد.

از عقلت استفاده کن، اما بدان که همیشه احساس است که انسان را به جلو می راند.

در مورد مردم براساس موقعیتی که در آن هستند قضاوت کن نه براساس موقعیت خودت.

انعطاف پذیر و گشاده رو باش، شاید اولین کسی که با او روبه رو شوی بهترین دوستت باشد.

عادت کن حتی با کمترین حقوق هم پس انداز کنی، در اینصورت همیشه از نظر مالی موفق خواهی بود.

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن، ثروت و موفقیت را یکسان تلقی نکن.

عادت کن شب ها پیش از خواب مطلبی نشاط آور بخوانی.

با زنی ازدواج کن که از همنشینی با وی لذت ببری، زیرا هر چه پیرتر شوی مهارت های گفتاری همسرت برایت بیشتر اهمیت خواهد داشت.

با دربان محل کار یا زندگیت صمیمانه برخورد کن.

یادت باشد کسی که در مسائل مالی ساد لوح باشد در موارد دیگر هم همینطور است.

سعی کن خلاق و مبتکر باشی، حتی اگر این مسئله باعث شود کمی عجیب و غریب به نظر برسی.

هیچ جشن تولدی را بدون کیک برگزار نکن.

هر سال با همسرت سالگرد اولین روزی را که با هم قرار ملاقات داشتید جشن بگیر.

به خاطر داشته باش که گاهی سکوت بهترین پاسخ است.

یک پیشنهاد خوب را از هر کسی که باشد بپذیر.

دائماً در انتظار رسیدن الهامات نوید بخش نباش، تو تلاش کن آنها خود به سراغت خواهند آمد.

وقتی می گوئی متأسفم به چشمان طرف مقابل نگاه کن.

اگر خواستی را کسی را خوب بشناسی، دوستانش را ببین به این ترتیب چیزهای زیادی درباره اش خواهی فهمید.

سعی کن بیشتر مطالعه کنی، کمتر تلویزیون تماشا کن.

یادت باشد هر چه بیشتر بدانی کمتر خواهی ترسید.

وقتی به محل جدیدی نقل مکان می کنی، خودت را به همسایه ها معرفی کن.

وقتی به دیدن دوست بیمار خود می روی یادت باشد که امید دادن و تقویت افکار مثبت برای او قویترین دارو است.

سعی کن بهترین معلم فرزندت باشی.

وقتی در مقابل جمعی از تو خواستند که دعا کنی فوراً این کار را بکن.

به مردمی که شغل دشواری دارند بیشتر احترام بگذار.

هر وقت فرصت کردی دست فرزندت را در دست بگیر، به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

سعی کن زندگی خوب و پرافتخاری داشته باشی، تا بعدها که به گذشته فکر می کنی از یادآوری آن لذت ببری.

چند تردستی کوچک یاد بگیر.

سعی کن در زندگی برنامه مشخصی داشته باشی و هدفت را بدانی، اما اگر اتفاقی عجیب و غیرمنتظره هم پیش آمد از خودت انعطاف نشان بده.

افکار محرمانه ات را مخفی نگه دار.

در یک شب سرد کتت را به روی دوش همسرت بینداز.

ماهی یکبار غذاهای مفصل وکامل بخور، هر بار در یک رستوران.

وقتی فردی را که مشتاق دیدارش بودی ملاقات کردی لبخند بزن خودت را معرفی کن و بگو: تا به حال سعادت دیدار شما را نداشته ام.

روزی صدبار ورزش شنا روی زمین را انجام بده: پنجاه بار صبح، پنجاه بار عصر.

بگذار طبع ماجراجویت هر از چندگاهی بر احساسات دیگرت پیروز شود.

از شخص مورد علاقه ات عکس داشته باش و به عنوان یادگاری در صفحات کتابت نگه دار.

برای همسرت یک حامی، دوست و یک پناهگاه باش.

اندازه های لباس همسرت را همیشه همراه داشته باش.

تا کل ماجرا را نشنیده ای نظر منفی نده.

هرگز در حضور دیگران همسر و فرزندانت را تحقیر نکن.

پیش از انجام سخنرانی، تمام توجهت به مطالبی باشد که ارائه خواهی داد و به عکس العمل مردم فکر نکن.

بدان که شیوه گفتن هر مطلبی به اندازه محتوای آن اهمیت دارد.

وقتی با همسرت مشاجره می کنی به مسائل و مشکلات موجود بپرداز، گذشته ها را فراموش کن.

یادت باشد که خلأ موجود در قلب را با پول نمی توان پر کرد.

سعی کن با انجام کارهای مهم و دشوار مشهور شوی.

قدر دوست خوب، سلامتی و ازدواج موفق را بدان.

برای مهمانی شام ازدواجت پیراهن جدیدی بخر، فقط یکبار از آن استفاده کن ولی برای همیشه نگهش دار.

وقتی برای شام به رستورانی دعوت شدی غذایی گرانتر از میزبان سفارش نده.

قبل از اینکه بخواهی برای کسی بودن دستمزد کار کنی کمی فکر کن، زیرا مردم اغلب ارزشی برای کاری که برایش پول پرداخت نکرده اند قائل نیستند.

هیچگاه دعا و نیایش را فراموش نکن، نیرویی غیر قابل وصف در آن نهفته است.

در مجالس و جلسات به کسانی که تازه از راه می رسند نگاه کن.

در مورد مسائل مالی و شخصی با کسی صحبت نکن مگر در مواقع ضروری.

وقتی کسی از تو تعریف و تمجید می کند حرفش را قطع نکن و در پایان صحبت هایش فقط بگو متشکرم.

هیچوقت زیاده از حد از فرزندانت مواظبت نکن، این کار به عهده خودشان است.

سالی یکبار به جاهایی که هیچوقت ندیده ای برو.

به انتقاداتی که از تو می شود گوش بده این انتقادات باعث بالا رفتن دقت و افزایش خلاقیت می شود.

فراموش نکن که لذت هدیه دادن به دیگران بیشتر از هدیه گرفتن است.

کارت را بهتر از هر کس دیگر انجام بده این بهترین راه برای ایجاد امنیت شغلی است.

وقتی خیلی راضی و شاد هستی لازم نیست آن را بوضوح نشان دهی، خیلی ها از این کار خوششان نمی آید.

اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

هر چند وقت یکبار از خودت بپرس که اگر مسئله پول نبود چه کاری انجام می دادی.

برنامه های علمی تلویزیون را نگاه کن تا افق دیدت بازتر شود.

یادت باشد که نیمی از شادی موفقیت و پیروزی در صبر و شکیبایی است.

یادت بهترین رابطه بین تو و همسرت زمانی است که میزان عشق و علاقه شما به یکدیگر بیشتر از نیاز شما به یکدیگر است.

هیچوقت به خاطر اشک های صادقانه ای که می ریزی شرمسار نباش.

هرگز به خاطر خنده های بسیار بلند یا آوازهای شاد خجالت نکش.

همیشه به حافظه ات اطمینان نکن، بعضی چیزها را بنویس.

وقتی به شدت عصبانی شدی دست هایت را در جیب هایت بگذار.

وقتی در راه مسافرت هنگام نهار به شهری می رسی رستورانی را که در میدان شهر است انتخاب کن.

یادت باشد تا زمانی که تن به مخاطره ندهی هیچ اتفاق مهمی نمی افتد.

هیچوقت جنس بسیار گران را بدون چانه زدن نخر.

همیشه اول به سئوالات آسان جواب بده.

هیچ وقت در محل کار از مشکلات خانوادگی صحبت نکن.

نکته : 10 درصد از زندگی مسائلی است که برای من اتفاق می افتد و 90 درصد آن نحوه رویارویی من با آنهاست.

به یاد داشته باش که شخصیت تو در واقع تعیین کننده سرنوشت توست.

از هر هدیه ای که به تو می دهند قدردانی کن مهم نیست چه اندازه با ارزش باشد، ارزش معنوی آن مهم است.

برای موفق بودن در عشق و زندگی ترس و تهدید به دل راه نده.

هر چند وقت یکبار بد نیست که لقمه ای بزرگتر از دهانت برداری.

به کسی عشق بورز که لیاقتش را داشته باشد.

به یاد داشته باش که کنار آمدن با مردم هشتاد درصد موفقیت را تضمین می کند.

سعی کن حضورت در هر مجلسی سبب نشاط و شادی دیگران شود.

کسانی که دوستت دارند را هرگز از یاد مبر.

همیشه کسی هست که از نظر رفتاری تو را الگو قرار دهد پس سعی کن باعث گمراهی دیگران نشوی.

دست کم سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا  کن.

با صمیمیت دست بده.

وقتی به تلفن جواب میدهی در لحن صدایت محبت و انرژی داشته باش مطمئن باش که این انرژی را به طرف مقابلت هم انتقال می دهی.

در چشم دیگران نگاه کن.

از عبارت متشکرم و خواهش می کنم زیاد استفاده کن.

نواختن یک ساز را یاد بگیر.

در حمام آواز بخوان.

کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی.

بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذره.

در مبارزه ضربه اول را بزن محکم هم بزن.

هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه تازه ای اتفاق می افتد.

شجاع باش حتی اگر قلباً شجاع نیستی به آن تظاهر کن.

بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

همواره دستی را که به سویت دراز شد با گرمی بفشار.

تایپ کردن را یاد بگیر.

هرگز اجازه نده کسی تو را افتان و خیزان ببیند.

به افکار بزرگ فکر کن اما از شادی های کوچک لذت ببر.

فراوان لبخند بزن، هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست.

زیر رسمی ترین لباس ها، لباس زیر گستاخانه بپوش.

هرگز امید را از کسی سلب نکن، شاید این تنها چیزی باشد که دارد.

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می باشد وقت تلف نکن.

هرگز از بدست آوردن آوردن آنچه حقیقتاً می خواهی ناامید نشو، کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

یادت نرود که بزرگترین نیاز عاطفی هر کس مورد تحسین واقع شدن است.

به طرز ارضاء نشدنی کنجکاو باش از کلمه چرا! زیاد استفاده کن.

مانند مثبت ترین و پرشورترین کسی شو که می شناسی.

وقتی از تو تعریف می کنند بطور مودبانه کلمه متشکرم را بکار ببرید.

 موضوعات
پيوندها
RSS Feed