آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

من چیستم؟

لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شب

که یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان

در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

----------------------------------

چه امید بندم در این زندگانی

که در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد

پیام وفایی از این زندگانی

----------------------------------

عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد

----------------------------------

آیا در این دنیا کسی هست بفهمد

که در این لحظه چه می کشم ؟ چه حالی دارم؟

چقدر زنده نبودن خوب است ، خوب خوب خوب

----------------------------------

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبوددل خون شده ، از دیده برون می آید

دل خون شد از این غصه که از قصه عشق

می دید که آهنگ جنون می آید

----------------------------------

حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرف هایی هست

که برای نگفتن دارد

----------------------------------

چو کس با زبان دلم آشنا نیست

چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر

که از یاد یاران فراموش باشم

----------------------------------

دلی که عشق ندارد و به عشق نیاز دارد

آدمی را همواره در پی گم شده اش،

ملتهبانه به هر سو می کشاند

----------------------------------

مسئولیت زاده توانایی نیست ، زاده آگاهی است و زاده انسان بودن.

------------------

دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند.

------------------

ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد.

منبع: مجله هفت آسمونموضوعات
پيوندها
RSS Feed