آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

 

پرسیدم: چطور ، بهتر زندگی کنم؟

 

  با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

 

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

 

 و بدون ترس برای آینده آماده شو .

 

 ایمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز .

 

 به شک هایت هم بیندیش ،

 

 

 

  گاه به باورهایت هم شک کن

 

 

.

 زندگی شگفت انگیز است ، در صورتی که بدانی چطور زندگی کنی .

 

 پرسیدم : آخر . . .

 

 و او بدون این که متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

 

 مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

 

 قشنگ این است که

 

 

مهم

باشی ! حتی برای یک نفر .

 کوچک باش و

 

 

عاشق

... که عشق ، خود می داند آیین بزرگ کردنت را ..

 بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو کسی .

 

 

 

 

موفقیت

 

پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن ...

 

 داشتم به سخنانش فکر می کردم که نفسی تازه کرد و ادامه داد :

 

 هر روز صبح ، آهویی از خواب بیدار می شود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا می چرد ،

 

 آهو می داند که باید از شیر سریع تر بدود ، در غیر این صورت طعمه شیر خواهد شد ،

 

 شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد، که می داند باید از آهو سریع تر بدود ، تا گرسنه نماند ..

 

 مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

 

 

 

 

 

مهم این است که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

 

 

 به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود، ولی می خواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

 

 که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

 

 زلال باش .... ،‌ زلال باش .... ،

 

 فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بی کران ،

 

 زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

 

 

 

 

دو چیز را همیشه فراموش کن:

 

 

 خوبی که به کسی می کنی

 

 بدی که کسی به تو می کند

 

  همیشه به یاد داشته باش:

 

 در مجلسی وارد شدی،

 

زبانت

را نگه دار

 در سفره ای نشستی،

 

 

شکمت

را نگه دار

 در خانه ای وارد شدی،

 

 

چشمانت

را نگه دار

 در نماز ایستادی،

 

 

دلت

را نگه دار

 دنیا دو روز است: 

 

 

 

 یک با تو و یک روز علیه تو

 روزی که با توست،

 

 

مغرور مشو و روزی که علیه توست، مایوس

نشو. چرا که هر دو پایان پذیرند.

 

 

منبع : وبلاگ موفقیت برای شماموضوعات
پيوندها
RSS Feed