آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

کشتی در طوفان شکست و غرق شد. فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره کوچک بی‌آب و علفی شنا کنند و نجات یابند. دو نجات‌یافته دیدند هیچ نمی‌توانند بکنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم. دست به دعا شدند. برای این که ببینند دعای کدام بهتر مستجاب می‌شود به گوشه‌ای از جزیره رفتند.

نخست از خدا غذا خواستند. فردا مرد اول، درختی یافت و میوه‌ای بر آن، آن را خورد. سرزمین مرد دوم چیزی برای خوردن نداشت. هفته بعد مرد اول، از خدا همسر و همدم خواست، فردا کشتی دیگری غرق شد، زنی نجات یافت و به مرد رسید. در سمت دیگر، مرد دوم هیچ‌کس را نداشت.مرد اول از خدا خانه، لباس و غذای بیشتری خواست، فردا به صورتی معجزه‌وار تمام چیزهایی که خواسته بود به او رسید.

مرد دوم هنوز هیچ نداشت. دست آخر، مرد اول از خدا کشتی خواست تا او و همسرش را با خود ببرد. فردا کشتی آمد و در سمت او لنگر انداخت، مرد خواست بدون مرد دوم، به همراه همسرش از جزیره برود.پیش خود گفت، مرد دیگر حتما شایستگی نعمت‌های الهی را ندارد، چرا که درخواست‌های او پاسخ داده نشد. پس همین جا بماند بهتر است .

زمان حرکت کشتی، ندایی از آسمان پرسید:«چرا همسفر خود را در جزیره رها می‌کنی؟» پاسخ داد: «این نعمت‌هایی که بدست آورده‌ام همه مال
خودم است، همه را خود درخواست کرده‌ام. در خواست‌های او که پذیرفته نشد،
پس لیاقت این چیزها را ندارد.»

ندا مرد را سرزنش کرد: «اشتباه می‌کنی. زمانی که تنها خواسته او را اجابت کردم این نعمت‌ها به تو رسید». مرد با حیرت پرسید: «از تو چه خواست که باید مدیون
او باشم؟»

 از من خواست که تمام خواسته های تو را اجابت کنم.”موضوعات
پيوندها
RSS Feed