آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

بد نیست هوش خود را محکی بزنید.

اگر فکر میکنید باهوش هستید پس به سوالات زیر پاسخ دهید!؟

1- جنگ های 100 ساله چند سال طول کشیدند؟

الف- 116 سال  ب- 99سال ج- 100سال د- 150سال 

2- کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

 الف-برزیل  ب-شیلی   ج-پاناما  د-اکوادور

3- مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر
را جشن میگیرند؟ 

 الف-ژانویه  ب-سپتامبر   ج-اکتبر   د-نوامبر 

 4- کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟ 

الف-ادر   ب-البرت   ج-جورج   د-مانویل 

5- نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس آرام از چه منبعی گرفته شده است؟ 

الف-قناری  ب-کانگرو  ج-توله سگ  د-موش صحرایی 

جواب سؤالات در ادامه مطلب.......

1-جنگهای صد ساله از سال 1337 تا 1453 به مدت 116 سال طول کشید 

2-کلاه پانامایی در کشور اکوادورساخته می شود. 

3-انقلاب اکتبرروسیه در ماه نوامبر جشن گرفته می شود.    

4-نام کوچک شاه جورج آلبرت بود (در 1936 او نام کوچک خود را تغییر داد).

5- توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است.موضوعات
پيوندها
RSS Feed