آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

١- انحراف محور گردش وضعی و گردش به دور خورشید : باعث می‌شود که اشعه خورشید تحت زاویه‌ای که با ایام سال و در نواحی مختلف متغیر است به زمین می‌رسد.

2- ضخامت اتمسفر : که محل عبور اشعه خورشید است انرژی خورشیدی که وارد اتمسفر می‌شود در ارتفاع کم بیشتر از ارتفاعات زیاد، توسط هوا و ذرات خارجی موجود در جو تصفیه می‌شود ضعف نور خورشید به هنگام غروب را می‌توان با تابش آن در ظهر مقایسه کرد.

3- ذرات خارجی از قبیل گردوغبار‌ـ ابر‌ـ در اتمنسفر با توجه به مکان و زمان دارای تغییرات مشخصی هستند. غبار روی قسمت‌های میانی اقیانوس حداقل و در صورتی که اتمسفر شهرهای صنعتی حداکثر مقدار غبار را دارد و ذرات غبار و آب در تصفیه قسمت زیادی از انرژی خورشیدی بوسیله جذب‌‌ـ انعکاس‌ و پخش حائز اهمیت بسیارند.


4- دوره تابش خورشیدی : در یک مکان بندرت می‌توان دید که دوره تابش خورشیدی ثابت باشد. این امر خود سهم بسزائی در تغییر میزان انرژی ورودی از خورشید در دوره‌های مختلف سال و در نقاط مختلف کره زمین دارد.

5- ترکیبات سطح زمین : تنوع در ترکیبات زمین سبب تفاوت‌های چشمگیری در مقدار انرژی جذب شده می‌گردد.

6- اثرات نا برابر خشکی‌‌ها و آبها : عواملی مانند شفافیت آب‌ـ گرمای ویژه خیلی بیشتر از گرمای ویژه سنگ و سیال بودن آب، جریان آب و عمل تبخیر باعث گرم نامساوی خشکی و دریا می‌شود.موضوع مطلب :
موضوعات
پيوندها
RSS Feed