مهمترین عوامل تغییر مقدار انرژی تابشی خورشید

4- دوره تابش خورشیدی : در یک مکان بندرت می‌توان دید که دوره تابش خورشیدی ثابت باشد. این امر خود سهم بسزائی در تغییر میزان انرژی ورودی از خورشید در دوره‌های مختلف سال و در نقاط مختلف کره زمین دارد.

5- ترکیبات سطح زمین : تنوع در ترکیبات زمین سبب تفاوت‌های چشمگیری در مقدار انرژی جذب شده می‌گردد.

6- اثرات نا برابر خشکی‌‌ها و آبها : عواملی مانند شفافیت آب‌ـ گرمای ویژه خیلی بیشتر از گرمای ویژه سنگ و سیال بودن آب، جریان آب و عمل تبخیر باعث گرم نامساوی خشکی و دریا می‌شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید