شاخص کیفیت هوا AQI

مفاهیم (AQI):

مقصود AQI, جهت کمک به شما در زمینه فهم معنای کیفیت هوای محلی بر سلامت شماست. برای فهم ساده تر شدت آلودگی،AQI  کیفیت هوا را در شش گروه قرار می دهد:

مفـهوم شاخص کیفیت هوا  (AQI)

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره زیر است کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم و با رنگ زیر نمایش می دهیم :
50 تا 0                                                                                   
   خوب                                                             سبز
100 تا 51
                                                                                    متوسط                                                          زرد
150 تا
101                                                                       ناسالمبرای گروههای حساس                                          نارنجی
200 تا
151                                                                                    ناسالم                                                      قرمز
300 تا 201                                                                                 خیلی ناسالم                                             
      بنفش
500 تا 301                                                                               
   خطرناک                                                        ارغوانی

حال به توضیح 6 سطح مرتبط با سلامتی می پردازیم:


*   خوب: میزانAQI
  در این سطح بین 0 تا 50 است. کیفیت هوا رضایتمندانه است و آلودگی هوا خطری نداشته یا با حداقل خطرات همراه میباشد.
*   متوسط :میزانAQI
  در این سطح بین 51 تا 100 است. کیفیت هوا قابل قبول است. اگر چه تعدادی از آلاینده ها ممکن است برای تعداد کمی از افراد با توجهات بهداشتی همراه باشد.
بعنوان مثال افرادی که تجربه علائم تنفسی, بسیار حساس به اوزن دارند.
 *  ناسالم برای گروههای حساس: ارزشAQI
  در این سطح بین 101 تا 150 است. بعضی از گروههای حساس ممکن است تاثیرات بهداشتی را در این سطح تجربه کنند و این به معنی آن است که احتمالا" این افراد برای مثال افراد با بیماری ریوی، با در معرض اوزن قرار گرفتن خطر بیشتری را متحمل می شوند، در حالیکه افرادی با همین بیماری ریوی یا بیماری قلبی, زمانی که ذرات آلاینده زیاد است بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
بطور کلی زمانی کهAQI
  در این میزان قرار دارد, احتمال اثرات منفی بر عموم مردم وجود ندارد.
*   ناسالم : هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی AQI
را زمانی که بین 151 تا 200 است را شروع به تجربه نماید. عده ای از گروههای حساس بیشتر از سایرین اثرات جدی سلامتی را تجربه می کنند.
*   خیلی ناسالم: ارزش AQI
بین 201 تا 300 جرقه هشداری برای سلامتی است  و به این معنی است که هر کسی ممکن است بیش از اثرات جدی را بر سلامتی خویش تجربه کند.
*   خطرناک: ارزش AQI
  بالاتر از 300 , هشداری جدی برای سلامتی و اعلام وضعیت اضطراری است. احتمالا" تمام افراد تحت تاثیر این میزان ألودگی قرار می گیرند.
طبقه بندی نوع ألاینده ها:
سازمان حفاظت محیط زیست (EPA
), شاخص کیفیت هوا(AQI)  را با 5 نوع آلوده کننده هوا محاسبه می کند:

1) اوزن موجود در سطح زمین
2) مونواکسید کربن
3) دی اکسید گوگرد
4) گرد و غبار ( ذرات آلاینده)
5) دی اکسید نیتروژن 

 

/ 0 نظر / 90 بازدید