چرا در فصل زمستان به جای برف، باران می بارد ؟

سوال بسیار خوب و به جایی است فرهاد جان سوال را به دو گونه جواب میدهم گونه ای علمی و گونه ای معرفتی.

گونه ی علمی سوال را هم میشود از دو لحاظ جواب داد بررسی میکرو اقلیم ها و البته تاثیرات جهانی اب و هوا.

اول میکرو اقلیم: اگر به شهرهای بزرگ نگاه کنیم به صراحت مشاهده میشود که الگوهای بارش تغییر کرده اند و خصوصا برف در زمستان جایش را به باران داده این تغییر تحت تاثیر پدیده ای به نام جزیره گرمایی است این پدیده بیش تر در شهرای بزرگ کشورهای جهان سوم دیده میشود و علت ان استفاده از مصالح ساختمانی است  که گرما را در خود نگه میدارند مانند اسفالت البته الگوهای ساختمانی اشتباه هم به این پدیده دامن مبزنند و در کل این پدیده گنبدی از هوای گرم را در بالای شهر میسازد که دمای شهر را 4 تا 10 درجه نسبت به بیرون ان افزایش میدهد و خود این پدید باعث میشود پدیده هایی که باعث افت درجه حرارت میشوند خنثی شوند.

از لحاظ جهانی هم کشورهایی که در کمربند بیابان های جهان قرار دارند هر روز خشک تر  میشوند و این خشک شدن خود باعث افزایش دمای هوا میشود بارش برف در ایران وابسته به سیستم های هوای سرد ورودی از سمت شرق کشور یعنی تغریبا  مشهد و... است به این سیستم جبه ی هوای سرد سیبری میگوییم در سال های اخیر منطقه سیبری هم دچار تغییرات میکرو اقلیم شده و هم تحت تاثیر گرمایش جهانی بوده که خود بر کشور ما تاثیر گذاشته است.

اما جنبه ی معرفتی: به نظر من بارش نزولات الهی کاملا وابسته به اتمسفر فکری ما ادم هاست تا هوا ایا ما انسان ها همان انسان های خوب دهه های قبلیم؟ نمیدانم اما هر چه هست تغییر ما باعث تغییر اب و هوا شده است.

منبع : http://sedayetabiat.persianblog.ir

/ 0 نظر / 151 بازدید