اصطلاحات جغرافیایی

 آدیاباتیک

این اصطلاح به تغییراتی که در فشار و حرارت یک گاز انجام می گیرد اطلاق می شود مانند هوا، زمانی که نه حرارت به آن اضافه شده و نه از آن کم شود.
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379
 

   آتشفشان 

مخرجی در پوسته زمین که ناشی از گدازه آتشفشانی است که راه خود را به زور به طرف سطح زمین باز می کند و گاهی با نیروی انفجاری تکه سنگها و خاکسترها به داخل هوا پرتاب می شوند
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 

 

 آبفشان

    یک چشمه آب گرم در فاصله های منظم یا نامنظم یک فواره آب گرم یا بخار به داخل هوا پرتاب می کند و معمولاً در یک ناحیه آتشفشانی رخ می دهد.
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 آبشار

   ریزش ناگهانی آب، معمولاً ناشی از بستری از سنگ سخت در مسیر یک رودخانه که یا افقی است و یا به ملایمت به سمت قسمت بالای رودخانه شیب دارد و در روی سنگهای نرمتر قرار می گیرد سنگهای نرمتر زیر بوسیله رودخانه سایش می یابند بطوری که سنگ سختر آویزان می شود و نهایتا آبشار مربوط را ایجاد می کند
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 آبزا (آکیفر)

   لایه سنگی که آب را در خود نگاه داشته و اجازه می دهد که آب در آن رسوخ کند
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 

 

 آبرفت

مواد سنگی مازاد عمدتا مرکب از شن و رسوبات رودخانه ای ، که رودی به طور معلق حمل کرده است ، و مجبور به ته نشین ساختن آن شده است پاره ای از حاصلخیز ترین زمینها در جهان مرکب از آبرفت ته نشین شده در دره ها و دلتاهای رودخانه های بزرگ می باشد
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 

 آلبدو

   نسبتی از تشعشع خورشید که روی بدنه ای غیر روشن تابیده و این بدنه آن را روشن می کند مقدار آن معمولا بوسیله سیستم اعشاری بیان می شود مقدار آلبدوی زمین حدود 4/0 است یعنی حدود 40% تشعشع خورشیدی به داخل فضا منعکس می شود
   منبع:
   فشارکی، پ.، فرهنگ جغرافیا، انتشارات امیرکبیر، 1379

 

/ 0 نظر / 223 بازدید