اهداف پروتکل کیوتو

اعلام مخالفت‌ آمریکا ضربه بزرگی به کشورهای اروپایی بود چرا که این گروه به عنوان گروه پیشرو سرمایه‌گذاری‌های زیادی در خصوص عمل به تعهدات خود انجام داده بودند و شکست این پروتکل به منزله از دست رفتن سرمایه‌های زیادی بود که اروپا در خصوص این پروتکل انجام داده بود، لذا این گروه از کشورهای اروپایی در صدد برآمدند تا به نحوی با برآورده کردن خواست‌های آمریکا پای این کشور را به این تعهدات باز کنند. آمریکا خواهان حضور تمامی کشورهای در حال توسعه در این پروتکل است و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از پذیرفتن تعهدات این پیمان سرباز می‌زنند و اجرای این تعهدات را عامل هزینه‌های گزاف برای خود می‌دانند.

  به گفته اغلب کارشناسان هدف کشورهای توسعه‌یافته از اجرای تعهدات پیمان کیوتو کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی بوده و اهداف زیست محیطی این پیمان در مراحل بعدی قرار دارد.

  کشورهای توسعه‌یافته در صدد هستند با تغییر الگوی مصرف، تقاضا برای سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا ابزار قدرت از دست برخی از کشورهای در حال توسعه که دارای بیشترین ذخایر این سوخت‌ها هستند، خارج شود. این امر باعث شده تا کشورهای در حال توسعه نیز با هماهنگ کردن درخواست‌های خود، نقش موثری در کنفرانس‌های اخیر داشته و بتوانند برخی از حقوق خود در این زمینه را درخواست کنند. این گروه حتی با پیوستن داوطلبانه برخی از کشورهای در حال توسعه به تعهدات پیمان کیوتو مخالفت کرده و آن را زمینه‌سازی برای حضور سایر کشورهای در حال توسعه دانسته‌اند.

  به گفته برخی از کارشناسان در صورتی که کشورهای متعهد به خواست کشورهای در حال توسعه که طی کنفرانس اخیر مطرح شده پاسخ مثبت بدهند اجرایی شدن این پیمان حتی بدون موافقت آمریکا تسریع یافته و زیان کشورهای در حال توسعه از اجرای تعهدات این پیمان به حداقل خواهد رسید.

/ 0 نظر / 29 بازدید